american-football-positionen-fullback

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt9puRi7PRAhWCvBQKHemwBlMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nfl-crush.com%2Ffootball-erklaert%2Fspielerpositionen%2Ffullback%2F&psig=AFQjCNHdN7BBJ_geia0UofNmvHPkqC-WLQ&ust=1483983243283256

Kada je ekipa u posedu lopte na terenu se nalazi njena napadačka postava (offense). Od jedanaest igrača na terenu samo njih petorica imaju pravo da budu u kontaktu sa loptom, a to su: kvoterbek (quarterback), hvatači (wide receivers), tight ends i trkači (running backs). kvoterbek (quarterback) je mozak ekipe i od njega potiču sve akcije. Ostali igrači sačinjavaju takozvanu ofenzivnu liniju (offensive line) čiji je zadatak blokirati obrambene igrače protivničke ekipe i tako zaštite svoje napadače, a prije svega kvoterbeka. Znači, jednu napadačku postavu sačinjavaju sljedeći igrači:

  • kvoterbek (quarterback) – organizuje napad, dodaje loptu hvatačima (wide receivers, tight ends) ili je uručuje trkačima (running backs), a može i sam trčati sa njom;
  • centar (center – offensive line) – dodaje loptu kvoterbeku (snap) i posle toga ga štiti od protivničke obrane;
  • 2 tekla (tackles) i 2 garda (guards) – uz centra čine takozvanu ofanzivnu liniju, blokiraju obranu i tako štite svoje napadače, a pre svega kvoterbeka;
  • 2 do 4 hvatača (wide receivers) – hvataju loptu i dalje osvajaju teren trčanjem;
  • 1 do 3 trkaća (running backs) – preuzimaju loptu od kvoterbeka i osvajaju teren trčanjem;
  • tight ends (1 ili 2) – blokiraju obrambene igrače, a mogu i hvatati loptu, zavisi od izabrane akcije akciji.
Advertisements